شیرآلات آبراه تزئین

تولید کننده شیرآلات بهداشتی، شیرآلات ساختمانی

دوش قناری

دوش قناری آبراه تزئین

روشویی قناری

روشویی قناری آبراه تزئین

سینک قناری

شیرآلات ساختمان سینک قناری آبراه تزئین

دوش صدف

دوش صدف آبراه تزئین

روشویی صدف

روشویی صدف آبراه تزئین

سینک صدف

سینک صدف آبراه تزئین

راهنمای کامل نگهداری شیرآلات

مراقبت از شیرآلات و شستشوی صحیح آن نیاز به توجه خاصی دارد چرا که در ظاهر فضایی که در آن شیر آلات قرار دارد تاثیر چشم گیری می گذارد لذاست که هر فرد با توجه به وظایف فردی (نگهداری از شیر آلات) و وظایف اجتماعی (جلوگیری از اصراف آب) می بایست نحوه ی صحیح نصب و استفاده از شیر آلات و از همه مهمتر مراقبت از شیر آلات را بداند و اجرا کند.با این بخش از تانما با روش های چگونگی مراقبت از شیرآلات آشنا شوید.

شعار آبراه تزئین

کیفیت راز ماندگاری در صنعت.