فروشگاه

فیلتر قیمت


0 1000 0 تومان To 1000تومان

فیلتر بندها

شیر سینک مینی بامبو آبراه تزئین

علم سینک،دسته آنتیک،کارتریج35،مهره کارتریج برنجی

1000000تومان

شیر روشویی مینی بامبو آبراه تزئین

پلاتور برنجی،کارتریج35،مهره کارتریج،دسته آنتیک

810000تومان

شیر دیواری مینی بامبو آبراه تزئین

مهره1/2،چپ گرد،دسته آنتیک،کارتریج35،مهره کارتریج برنجی

1100000تومان

شیر دوش مینی بامبو آبراه تزئین

سوپاپ سلطنتی،پلاتور برنجی،دسته آنتیک،مهره کارتریج برنجی

1500000تومان

شیلنگ پکیجی 3/4 60cm

شیلنگ پکیجی،تبدیل3/4،مهره3/4

طول قیمت
30cm 79,200T
40cm 86,400T
50cm 93,600T
100800تومان

شیلنگ پکیجی دوسر مهره 3/4 60cm

شیلنگ پکیجی،مهره3/4،دنباله3/4

طول قیمت
30cm 88,000T
40cm 95,200T
50cm 102,400T
109600تومان

شیلنگ آبگرمکن1/2 60cm

شیلنگ پکیجی،تبدیل1/2،مهره1/2،بوش استیل20

طول قیمت
30cm 44,000T
40cm 50,000T
50cm 56,000T
61000تومان

شیلنگ آبگرمکن1/2 دوسر مهره 60cm

شیلنگ پکیجی،مهره1/2،دنباله1/2،تبدیل1/2

طول قیمت
30cm 46,000T
40cm 52,000T
50cm 58,000T
64000تومان

شیر دیواری صدف آبراه تزئین

750000تومان

شیر دوش صدف آبراه تزئین

928000تومان

شیر سینک صدف آبراه تزئین

736000تومان

شیلنگ 3/8 *m10 استیل پکس _75cm

شیلنگ پکس استیل،بوش استیل12.5،دنباله برنجی،مهره3/8،میل بلندm10

87000تومان

شیلنگ 1/2 *m10 استیل پکس _75cm

شیلنگ پکس استیل،مهره1/2،بوش استیل 12.5،میل بلندm10

84000تومان

شیلنگ رابط 3/8 استیل پکس 20cm

شیلنگ پکس استیل،مهره3/8،تبدیل3/8،بوش استیل12/5

سایز قیمت
30cm 30,000T
60cm 39,000T
80cm 45,000T
26000تومان

شیر قو تو کاسه

با قطعات برنجی

350000تومان

شیرقو دیواری

با قطعات برنجی

250000تومان

علم یونیکا بهار

جاصابونی-پایه-آسانسور-شیلنگ دوش-گوشی تلفنی-میله استیل304

350000تومان

شیلنگ حمام استیل کروم(مدل رزُ )

زره استیل 304-با قطعات بزنجی_کروم

95000تومان

شیلنگ آفتابه استیل کروم(مدل اُرکیده)

زره استیل 304_با قطعات برنجی_کروم

120000تومان

شیر سینک قناری آبراه تزئین

سینک قناری

431000تومان